Xưởng may chuyên may đồng phục công nhân cơ khí – bảo hộ lao động

Đồng phục công nhân cơ khí dùng để bảo vệ công nhân khi gò hàn cắt sửa máy móc trong môi trường tiềm ẩn nguy hiểm như sữa chữa ô tô, xây dựng