TẠP DỀ NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

 • Thiết kế: tạp dề nhân viên cơ khí
 • Màu sắc màu đen
 • Chất liệu vải: vải jean
 • Báo giá trực tuyến ngay lập tức trong 3s ( tại trang chủ ).
 • Giá hiện lên màn hình sau khi bấm nút gửi
 • Thiết kế demo mẫu trên máy tính ngay lập tức
 • May mẫu trong 24h sau khi đồng ý thiết kế tạp dề
 • Có in hoặc thêu logo và thông tin lên tạp dề
 • May hàng từ 3-7 sau khi nhận đặc cọc
 • Giao hàng miễn phí ở tphcm
 • May tạp dề từ 20 cái trở lên